Hatha Yoga


Hatha yoga

De Hatha Yoga heeft als doel lichaam en geest met elkaar te verbinden door het aannemen van yogahoudingen (asana’s), ademhalingsoefeningen (pranayama) en door meditatie.

Yoga is een duizenden jaren oude discipline die zich bezighoudt met de aard en samenhang van datgene wat een mens tot een mens maakt. Fysiek lichaam, gevoelens, verstand en ziel, in relatie tot de omringende wereld met al haar complexe sociale processen. Yoga gaat niet over allerlei ingewikkelde houdingen, het gaat over het creëren van fysiek en mentaal bewustzijn. Ben je je bewust van de mogelijkheden en onmogelijkheden van jouw lichaam en geest? Yoga gaat over het laten samenwerken van lichaam en geest. Yoga gaat absoluut niet over presteren, competitie of vergelijking met een ander. De focus ligt bij jezelf.

Het lichaam wordt niet alleen soepeler, de spieren worden ook intensief gebruikt en daardoor sterk, en daarbij wordt geen spiergroep overgeslagen. Doordat het hele lichaam wordt gebruikt wordt ruimte gecreëerd om diep te ontspannen en kan de geest tot rust komen.

De vier fases van een houding

  1. Voorbereiding

Het is de bedoeling om de aandacht bij jezelf te hebben en zo weinig mogelijk te reageren op prikkels van buitenaf. Dit kan in een zittende, staande of liggende houding zijn. Om dit te vergemakkelijken kun je je ogen sluiten om met alle aandacht bij je eigen lichaam te zijn en goed te kunnen waarnemen wat er gaat gebeuren. Je aandacht is bij de adem en het instellen op de houding.

  1. Aannemen van de houding

Dit gebeurt langzaam en aandachtig. Alle bewegingen moeten zonder geforceerde inspanning en vloeiend worden uitgevoerd. De oefening wordt voorgedaan en de ademhaling wordt begeleidt.

  1. Aanhouden van de houding

Je blijft enige tijd in de aangenomen houding. Hoe intenser hierbij de concentratie en hoe groter de spanning in de spieren, des te beter en heilzamer is de werking. Belangrijk is dat je voortdurend acht slaat op de adem. Probeer zo veel mogelijk de adem te gebruiken voor de ontspanning in de spieren.

  1. Rusthouding

Na iedere houding wordt een bepaalde rusthouding aanbevolen, die ertoe dient uit te rusten en de uitwerking van de oefening op het lichaam te observeren. De rusthouding duurt enige tijd, afhankelijk van de inspanning tijdens de oefening en van de nawerking. Afvalstoffen worden afgevoerd, zuurstof en energie (prana) wordt opgenomen.

Er wordt een beginnerscursus van 14 lessen gegeven. Aanmelden kan via info@karinwitte.nu.

Wil je vast een voorproefje van een les? Op zondag 17 september kun je mee doen met een verkorte les tijdens de Open Dag in spiritueel centrum Wakker.

Copyright © Karin Witte 2016