Energetische reading


Energetische reading

Een energetische reading is helend op elk gebied. Heb je een specifieke vraag of klacht, dan kun je dit aangeven. Ieder mens heeft een energetisch veld. Dit veld kan ik waarnemen (readen) en vertelt over het welzijn van degene die ‘gelezen’ wordt. Door de waarneming kan ik snel een beeld krijgen waar in het energieveld verstoringen zijn of waar de energie goed doorstroomt. Alleen al door het benoemen daarvan kunnen helende effecten optreden: fysiek, emotioneel en mentaal.

Energie lezen

Als energetisch coach lees ik jouw energie en benoem dit, waardoor die energie weer in het hier en nu en in overeenstemming met de werkelijke en natuurlijke levensweg en levensstroom komt. Ik stem mij af op jouw Hoger Zelf (of ziel), zodat die mij laat weten wat er nodig is of wat aandacht nodig heeft. De informatie ontvang ik via mijn heldere kanalen (helderwetend, helderziend, helderhorend). Hierbij ben ik vrij van eigen oordeel en eigen interpretatie van de woorden of beelden die komen. Die zijn voor jou bestemd.

Pagina energetisch coachen particulieren

Aura en chakra’s

Het lezen van energie gebeurt aan de hand van auralagen en chakra’s. De aura is de uitstraling van energie van jou: wat zijn jouw gedachten en gevoelens die uitstralen. Hoe zit jij in je lichaam? Waar ‘straal‘ jij wel of niet? De chakra’s zijn energiecentra’s: de kernpunten van het leven, de levenshouding, de levensloop. Er zijn zeven hoofdchackra’s en als ze in balans zijn, draaien ze allemaal op dezelfde snelheid en in dezelfde grootte.

Het consult

Een consult duurt ongeveer 60 minuten en kost € 75,-. Dit is afhankelijk van de hoeveelheid informatie die naar voren komt. Jij hoeft niets te doen, je zit op een stoel. Het is belangrijk om ontspannen te zijn en open te staan voor de informatie die tot je komt. Het is jouw verantwoordelijkheid wat je met verkregen inzichten doet. Ik kan je daar desgewenst verder in begeleiden met verdere coaching.

Copyright © Karin Witte 2016